Français

Nederlands

Summer of Soil

Wist je dat meer dan 90% van ons voedsel uit de bodem komt?

Naast deze belangrijke rol is onze bodem ook cruciaal voor het filteren van drinkwater, opslaan van koolstof en is zij een basis voor materialen en medicijnen. Wist je dat er in één theelepel gezonde grond tot één miljard bacteriën, meerdere meters aan schimmeldraden, enkele duizenden protozoa en tientallen nematoden zijn? Onder onze voeten is er een hele geheime wereld die de basis vormt voor het voedsel dat we eten.

Summer of Soil nodigt je uit om te komen ontdekken wat er in de bodem leeft en hoe en waarom onze bodem belangrijk is voor de toekomst van ons voedselsysteem!

De Summer of Soil is een thematische zomer over de levende bodem, met als doel om de bodembeweging in Nederland te verbreden en verdiepen. Het project vindt plaats tussen 31 Mei en 31 Oktober bij de Fruittuin van West in Amsterdam en wordt georganiseerd door Common Soil. Voortbouwend op de Zweedse Summer of Soil in 2013 en het Internationale Jaar van de Bodem in 2015 nodigt deze volgende editie de beweging uit om gezamenlijk een volgende stap te nemen. Met de gratis tentoonstelling “De Aarde Leeft”, een serie lezingen en korte cursussen, en een congres over “Regeneratieve Landbouw” biedt de Summer of Soil deelnemers mogelijkheden zich aan te sluiten bij een groeiende groep van ‘bodem-bewuste’ consumenten en pioniers, zich te verdiepen in specifieke bodem-verbeterende technieken en ideeën en gezamenlijk de transitie naar een regeneratieve landbouw te versnellen.

Zie ook: www.summerofsoil.nl