Français

Nederlands

Justdiggit

Justdiggit maakt droog land weer groen door boeren te inspireren en activeren.

Klimaatverandering

De ophopende uitstoot van CO2 heeft voor het grootste deel gezorgd voor de opwarming van de aarde. Dit komt door het zogenaamde broeikaseffect, waarbij broeikasgassen zoals CO2 ervoor zorgen dat de warmte van de aarde niet goed weg kan. De opwarming van de aarde heeft verschillende gevolgen. Zo komen hittegolven vaker voor, zijn regenbuien heftiger en stijgt de zeespiegel. Vooral in kwetsbare gebieden, zoals sub-Sahara Afrika, zijn de gevolgen van klimaatverandering dagelijks voelbaar. Extreme hitte zorgt voor verdroging van de grond waardoor gewassen mislukken. Wanneer er regen valt zijn deze buien vaak zo hevig dat het water geen tijd heeft om de grond in te trekken waardoor het wegstroomt naar lagergelegen gebieden, de bovenste laag vruchtbare grond met zich meenemend. Een proces wat erosie wordt genoemd. Dit leidt tot degradatie van het land, met het gevolg dat het land verminderd beschikbaar is voor landbouw, vegetatie verloren gaat en de droogte in stand wordt gehouden. Uiteindelijk kan dit leiden tot grote armoede en hongersnood in deze gebieden.

Oplossing

Vergroenen helpt! Recent onderzoek laat zien dat we met behulp van natuur gebaseerde oplossingen tot 37% van de CO2  vermindering kunnen bewerkstelligen die nodig is om de opwarming van de aarde in 2030 te beperken tot 2 °C. Vegetatie zorgt voor opslag van CO2. Hierdoor komt er minder CO2 in de atmosfeer wat zorgt voor vermindering van het broeikaseffect. Uiteindelijk kan dit ervoor zorgen dat de aarde minder opwarmt. Daarnaast zorgen planten en bomen voor verkoeling van de bodem, waardoor er minder water verdampt uit de grond en er meer water beschikbaar is voor planten, dieren en mensen.

Bovendien stimuleert vergroening de watercyclus waardoor het vaker regent en meer water in de grond wordt vastgehouden. Hierdoor kan het land weer gebruikt worden voor landbouw. Dit zorgt voor voedsel en inkomen voor de lokale bevolking.

De vergroeningsprojecten van Justdiggit helpen de waterbalans in de bodem te herstellen en vegetatie weer terug te brengen. Daarnaast vergroot het de water- en voedselzekerheid en de biodiversiteit in de projectgebieden. Hierbij werken zij samen met de lokale partners en communities, wat zorgt voor duurzaamheid van de projecten en socio-economische voordelen oplevert.

Aanpak

Deze unieke aanpak is een media en communicatie gebaseerde strategie waarbij ze gebruik maken van alle communicatie- en mediakanalen op regionaal, nationaal en internationaal niveau. Met deze gesponsorde mediacampagnes streeft Justdiggit ernaar om het effect van de landschapsherstel projecten te vergroten en een landschapsrestoratie movement te creëren om zo met z’n allen heel Afrika te gaan vergroenen.